Zprávy z MŠ

stažený soubor

Platby nové!!!!! Úplata a stravné 2018-19

Ve školním roce 2018-19 je měsíční úplata  710,-Kč . Děti předškolní a děti s odkladem školní docházky úplatu NEPLATÍ!!

Bankovní spojení pro úplatu školného i stravného je od letošního roku shodné, použijte toto bankovní spojení pro obě platby!!!

7034 – 0113478369/0800

Platba stravného ( svačinky, obědy)

Příjemce platby: bankovní  spojení:  7034 0113478369/0800

860,-  Kč      

920,-Kč      pro děti s odloženou školní docházkou

Jako variabilní symbol použijte prosíme vaše registrační číslo, které jste obdrželi u zápisu.

Platby lze sloučit do jednoho platebního příkazu a zasílat je obě najednou, jak úplatu, tak stravné. Ke zjednodušení plateb můžete rovněž využít platbu inkasem. 

Přihláška ke stažení zde:      stravování úplata inkaso