Zprávy z MŠ

Termíny akcí MŠ Sluníčko 2019/20

Vánoční besídka 19.12.2019 od 15,30 h.
Individuální vzdělávání:
– ověření znalostí 1.termín: 27.11.2019 od 9,00 hodin
                             2. termín: 11.12.2019  od 9,00 hodin
Den otevřených dveří:
1.termín: 18.3.2020 9,00 h. – 10,00 h., 10,15 h. – 11,15 h.
2. termín: 8.4.2020   15,30 h. – 16,30 h.
Hodnocení pokroků dětí:
 25.3. a 26.3 2020
Škola v přírodě:
24.4. – 1.5.2020 Vřesník u Humpolce
Pasování předškoláků: 21.5.2020 od 15,30 hodin