PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Mateřská škola Sluníčko je zapojena do projektu EU –  MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE SLUNÍČKU

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0015336 „Moderní vzdělávání ve Sluníčku“, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 529.111,- Kč.

webové stránky MŠ publicita II.