Zprávy z MŠ

stažený soubor

Platby školného a stravného pro školní rok 2019/20

Příjemce platby: bankovní  spojení:  7034 –  0113478369/0800

Variabilní symbol – přidělené registrační číslo dítěte( naleznete na Potvrzení o přijetí do MŠ)

Platba školného a stravného se zasílá na jednotný účet, děti , které navštěvují MŠ posledním rokem před nástupem do ZŠ školné nehradí.

Rodiče nově nastupujících dětí odevzdají hospodářce školy ” Přihlášku ke stravování”, kterou je možné stáhnout zde:

Přihláška ke stravování

Měsíční výše úplaty pro školní rok 2019/20

Školné – 738,- Kč

Stravné – 952,- Kč. děti s odkladem školní docházky 1012,- Kč.

Celkem měsíční platba činí 1690,- Kč. Je možné pro tuto platbu zřídit příkaz k inkasu.

Účet školy  7034 –  0113478369/0800, výše úplaty 1690,-Kč

Na konci školního roku proběhne vyúčtování plateb a přeplatky budou vráceny na účet počátkem měsíce července.