Zprávy z MŠ

stažený soubor

Organizace provozu mateřské školy v měsících červenec a srpen

Organizace provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu 2020

O   Z   N   Á   M   E   N   Í

S odvoláním na § 3 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání bude přerušen provoz Mateřské školy Sluníčko                                                              od 1. 7. 2020 (středa) do 31. 8. 2020 (pondělí).

V termínu od 1.7. 2020 (středaí) do 17. 07. 2020 (pátek)

bude zajištěn provoz v 1. Mateřské škole Čentická 2222, Praha 21 – Újezd nad Lesy pro předem přihlášené děti rodičů pracujících z mateřských škol v Újezdě nad Lesy.

V termínu od 20.7. 2020 (pondělí) do 31. 07. 2020 (pátek)

bude zajištěn provoz v Mateřské škole Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 21 – Újezd nad Lesy pro předem přihlášené děti rodičů pracujících z mateřských škol v Újezdě nad Lesy.

Jedná se, dle zákona č. 472/2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Tímto Vás žádáme, abyste nám závazně nahlásili zájem o provoz MŠ v této době.

V případě zájmu se napište níže do tabulky ve  3. patře MŠ                     do 17.4.2020 (pátek)

V Praze, dne: 27. 1. 2020                    Ivana Huttová, ředitelka školy