Zprávy z MŠ

stažený soubor

Doručování přihlášek pro zápis dětí končí 14.5.2020

Příjem přihlášek k předškonímu vzdělávání pro rok 2020/21 končí ve čtvrtek, 14.5.2020. Nenoste přihlášky osobně, ale způsobem uvedeným v rubrice Zápis do MŠ Sluníčko.