Naše MŠ

Mateřská škola s názvem „Sluníčko“ se nachází v klidném, pěkném prostředí městské části Újezd nad Lesy a je součástí Základní školy v Polesné ulici. Celé třetí podlaží patří mateřské škole se čtyřmi třídami: Kuřátka, Berušky, Rybičky, Dráčci. Jednotlivé třídy jsou prostorné a světlé, každá třída má vlastní sociální zařízení.  V přízemí jsou k dispozici dvě šatny. K tělovýchovným aktivitám využíváme tělocvičnu základní školy. Stravování je zajišťováno dovozem obědů z Masarykovy základní školy pracovnicí ze školní jídelny, svačiny se připravují v MŠ v přípravné kuchyňce.

Provoz MŠ je od 7:00 hod. – 17:30 hod. Zdravý rozvoj dětí se snažíme podporovat zdravým jídlem, důsledně dodržovaným pitným režimem, pravidelným cvičením, pohybovými aktivitami a plaveckou výukou. Celý den probíhají ve třídách nejrůznější aktivity, které rozvíjejí děti v oblasti pohybové, jazykové, hudební, výtvarné, a rozumové. MŠ je obklopena rozlehlou zahradou, náležitě vybavenou herními prvky. Hraní a učení probíhá převážně v homogenní skupinách.

Filosofií naší MŠ Sluníčko je především podpora osobnosti dítěte a respektování všech jeho potřeb. Uvědomujeme si, že každé dítě vychází ze svého specifického prostředí, které je často velmi odlišné, a proto je potřeba ke každému přistupovat velmi individuálně. Snažíme se dětem poskytovat pocit bezpečí a jistoty, které jsou pro něj v tomto období důležité. Nepodporujeme soutěživost, snažíme se o to, aby pochopily, že není potřebné dorazit do cíle za každou cenu jako první. Dítě se stává silným, má-li v sobě zdroj jistoty a důvěry ve vlastní možnosti. Každé dítě má právo na to, aby jeho role v kolektivu byla respektována a bylo přijímáno jako rovnocenný partner, který má mezi ostatními své místo.

V naší MŠ pamatujeme především na tyto zásady:

  • V prvních letech života se vytvářejí základní struktury osobnosti.
  • Děti jsou bytostmi s vlastní povahou, temperamentem, potřebami, přáními, změnami nálady.
  • Napodobují chování dospělých, chováme se k nim tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám.
  • Důležitá je trpělivost, ale také umění říkat „ne“, tímto způsobem děti pochopí, že se je snažíme chránit před jejich omyly.
  • Naslouchání je jednou z důležitých součástí při výchově, stejně jako důslednost a dodržování slova.
  • Každý má právo dělat chyby, učíme se vzájemně omlouvat, uděláme-li chybu.
  • Každé dítě je jedinečné, každému je potřeba znovu pomáhat začít, pokud se mu nedaří.
  • Pokořené dítě se ničemu nenaučí, kritika není na místě, chybami se všichni učíme a není potřeba je zdůrazňovat, nestavíme na slabosti, ale na síle.
  • Láska ke knihám je důležitá, je důležité dětem ukazovat potěšení z četby, podporujeme čtení a vyprávění, fantazie je důležitá v životě každého z nás.

 

Další informace

Detailní informace o výuce dětí naleznete ve vzdělávacím programu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *