Naše MŠ a projekty Evropské unie

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Cestování za vzděláváním k moderním metodám“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006189, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 430.698,- Kč.

logo_EU