Zprávy z MŠ

stažený soubor

Informace ke znovuotevření MŠ Sluníčko

Mateřská škola Sluníčko se otevře v omezeném rozsahu od 11.5.2020, v 7.00 h ráno a bude platit běžná otevírací doba. MŠ bude otevřena pouze pro přihlášené děti, viz. dřívější informace zaslané všem rodičům e-mailem.

Vzhledem k přetrvávajícímu nouzovému stavu v ČR a na základě Souboru hygienických pokynů vydaných MŠMT dne 3.5.2020 vydáváme níže v příloze soubor opatření zajišťující bezpečný provoz MŠ.

Nepochybně je na vašem zvážení, zda se vaše dítě bude účastnit vzdělávání v MŠ.  Do konce školního roku je účast dětí v mateřské škole dobrovolná.

Pokud počet přihlášených dětí bude vyšší, než kapacita tříd, pro které je MŠ schopna zajistit bezpečný provoz z hlediska ochrany zdraví, o docházce dětí rozhodne ředitelka školy.

Pokud dítě, nebo rodinný příslušník spadá do rizikové skupiny (rizikové faktory jsou uvedeny na čestném prohlášení), MŠ doporučuje dítě do kolektivu, v zájmu zdraví svého i jeho blízkých, neposílat.

Rodičům, kteří se rozhodnou dítě do školy již neposílat, bude za měsíc červen prominuta úplata za předškolní vzdělávání.

Před nástupem do MŠ zákonný zástupce vyplní a odevzdá Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a prohlášení o seznámení s rizikovými skupinami.

Ke stažení:

priloha_cestne_prohlaseni

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss