Platba stravy a měsíční úplaty 2019/20

Odhlašování stravy:

Kontakt  na Školní jídelnu-výdejnu : paní  Marie Michálková, e-mail :
kuchynkams@gmail.com , , tel.č. 702 159 324

Platí se převodem na účet MŠ Sluníčko nebo inkasem. Omluvy pouze e-mailem.

Pokyny ke zřízení trvalého příkazu popř. ke zřízení inkasa (souhlas v bance), možno platit i přímo hotově v České spořitelně ve stanoveném termínu.

Příjemce platby: bankovní  spojení:  7034 –  0113478369/0800 variabilní symbol je přidělené registrační číslo ( na rozhodnutí o přijetí)

Strava:

952,-  Kč

1012,-Kč pro děti s odloženou školní docházkou

Školné:

738,-Kč

Dítě v posledním roce docházky a dítě s odkladem povinné školní docházky platí pouze stravu.

Povolení inkasního příkazu:

Zřízení inkasního příkazu pro účet školy –  číslo účtu MŠ 7034-0113478369/0800  a výši limitu – 1690,-Kč

  1. 1690,-Kč (952,- strava, 738,-Kč úplata)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *