Platba stravy a měsíční úplaty 2020/21

Platba stravy a měsíční úplaty 2020/21

Odhlašování stravy:

Kontakt  na Školní jídelnu – výdejnu: Ing. Klára Zezulová,

e-mail: kuchynkams@gmail.com, tel. č.: 702 159 324

Platí se převodem na účet MŠ Sluníčko nebo v hotovosti. Omluvy pouze e-mailem.

Pokyny ke zřízení trvalého příkazu, možno platit i přímo hotově v České spořitelně ve stanoveném termínu.

Bankovní spojení a výše platby:  

STRAVNÉ:

částka 968,-  Kč (děti 3 – 6 let)

částka 1034,-Kč (pro děti s odloženou školní docházkou)

číslo účtu 7034 –  0113478369/0800 (variabilní symbol bude sdělen při zahájení školního roku)

ŠKOLNÉ:

částka 716,-Kč

Dítě v posledním roce docházky a dítě s odkladem povinné školní docházky platí pouze stravu.

číslo účtu 0113478369/0800 (variabilní symbol bude sdělen při zahájení školního roku)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *