Všechny příspěvky rubriky: Pokyny pro rodiče

 

V této rubrice jsou umístěny pokyny pro rodiče

platné po celý školní rok nebo sezónně.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Přivítali jsme paní Housenkovou

Díky přispění vás,rodičů, kteří jste součástí Spolku rodičů při MŠ Sluníčko, jsme mohli třetí týden v září s dětmi na zahradě přivítat novou kamarádku, kterou jsme pojmenovali paní Housenková. Byla pořízena z peněz, které jste nám věnovali jako přebytek z fondu na akce a aktivity pro školní rok 2017/18. Druhá část peněz byla doplacena z peněz mateřské školy. Tuto krásnou dřevěnou housenku nám na zakázku vyrobil pan Daniel Vepřek, který se touto činností zabývá a odvedl poctivou práci. Děkujeme mu za toto “umělecké”dílko – housenka opravdu vypadá jako živá a doufáme, že se z ní děti budou radovat ještě spoustu let tak, jako udělala radost nám.

Schválený rozpočet na rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 MŠ Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9 MŠ Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9
                   v Kč
IČO 49367820 SU AU Od Pa Schválený rozpočet 2017 Očekánaná skutečnost 2017 Návrh na rok     2018
TEXT xxx xx xx xx
Náklady
knihy, uč.pomůcky a tisk 501 0310 31 11 15 000,00 15 000,00 15 000,00
potraviny 501 0320 31 11 255 000,00 360 000,00 290 000,00
prádlo, oděv, obuv 501 0340 31 11
pohonné hmoty 501 0350 31 11
spotřeba materiálu (ostatní) 501 0800 31 11 94 000,00 75 000,00 94 000,00
DDHM (pod hranici) 501 0801 31 11 100 000,00 50 000,00 95 000,00
Spotřeba materiálu celkem 501 464 000,00 500 000,00 494 000,00
elektřina 502 0300 31 11 0,00 0,00 0,00
plyn 502 0310 31 11 0,00 0,00 0,00
voda 502 0320 31 11 0,00 0,00 0,00
Spotřeba energie celkem 502 0,00 0,00 0,00
opravy a udržování 511 0400 31 11 417 418,00 314 418,00 272 418,00
cestovné 512 0300 31 11 2 000,00 2 000,00 2 000,00
školení a vzdělávání 518 0300 31 11 8 000,00 15 000,00 15 000,00
služby od ZŠ 518 0344 31 11 20 000,00 15 000,00 15 000,00
poštovné 518 0341 31 11 2 000,00 5 000,00 5 000,00
služby telekomunikační 518 0342 31 11 30 000,00 34 000,00 30 000,00
odvoz odpadů 518 0343 31 11 15 000,00 18 000,00 15 000,00
revize 518 0345 31 11 7 000,00 7 000,00 7 000,00
bankovní poplatky 518 0320 31 11 15 000,00 15 000,00 15 000,00
nákup sl. Plavání, ŠVP 518 0346 31 11 111 000,00 111 000,00 111 000,00
nákup služeb stravování 518 0350 31 11 430 000,00 430 000,00 430 000,00
programové vybavení 518 0360 31 11 3 000,00 3 000,00 3 000,00
ostatní služby 518 0340 31 11 380 000,00 380 000,00 407 000,00
Služby celkem 518 1 021 000,00 1 033 000,00 1 053 000,00
platy 521 0300 31 11 100 000,00 100 000,00 50 000,00
OON 521 0310 31 11
náhrada za DPN 521 340 31 11
zákonné soc.poj. 524 31 11 36 000,00 36 000,00 17 000,00
úraz.pojištění zam.Koop. 525 0310 31 11 15 000,00 15 000,00 500,00
FKSP-ost.socialní náklady 527 0300 31 11 85 000,00 85 000,00 82 500,00
pojištění 549 0410 31 11 20 000,00 20 000,00 20 000,00
odpisy 551 0300 31 11 106 582,00 106 582,00 140 582,00
DDHM 558 0500 31 11 300 000,00 400 000,00 220 000,00
Náklady celkem 2 567 000,00 2 612 000,00 2 352 000,00
Výnosy
školné 602 0310 31 11 486 000,00 486 000,00 521 000,00
stravné 602 0300 31 11 685 000,00 730 000,00 720 000,00
Školní akce, plavání 649 305 31 11 111 000,00 111 000,00 111 000,00
úroky 662 0300 31 11
provozní přísp.a dot.od zřizovat. 672 0500 31 11 1 285 000,00 1 285 000,00 1 000 000,00
účel.dotace MŠMT 672 0300 31 11
Výnosy celkem 2 567 000,00 2 612 000,00 2 352 000,00
Výsledek hospodaření 0,00 0,00 0,00
Vypracovala: Dne: 4.1.2018 Schválila:
Martina Fuzzi Mgr. Ivana Huttová

Co potřebují děti do mateřské školy

Co potřebují děti do mateřské školy:

 • Bačkory s bílou podešví (ne pantofle)

 • Pohodlné a praktické oblečení do vnitřních prostor školky. Dítě v tomto oděvu stráví většinu dne. Je proto velice důležité, aby se v něm dítě cítilo opravdu příjemně.

 • Náhradní oblečení (tepláky, tričko, spodní prádlo, ponožky) – předat p.uč. v MŠ ve 3.patře

 • pyžamko (mladší děti, které ve školce odpočívají na lehátku)

 • Převlečení na zahradu, tepláky, obuv, pláštěnku, pokrývku hlavy, sluneční brýle (dle ročního období)

 • Batůžek, igelitová taška (na odpolední pobyt na zahradu)

Vše by mělo být označené či podepsané, děti si nepamatují, komu co patří.

Hygiena:

 • Kartáček na zoubky s krytem, 2 x zubní pasta

 • 3 x balíček papírových kapesníků, 2 x balíček ubrousků, pohárky -1 balení (100 ks)

Rádi uvítáme Vaši materiální pomoc školce

 1. toaletní papír

 2. tekuté mýdlo

Tiskopisy:

 • Kopie kartičky zdravotní pojišťovny

 • Zmocnění k odvádění dítěte

 • Souhlas rodičů se zveřejněním dětských fotografiií na webových stránkách mateřské školy