Všechny příspěvky podle Michaela Musilová

Stravování

Vážení rodiče,

vaše spokojenost je pro nás velmi důležitá a proto měníme čas odhlašování stravy. Nově je možné stravu odhlašovat do 6:30 hodin téhož dne stejným způsobem, tj.přes e-mail: kuchynkams@gmail.com.

MŠ Sluníčko

Vážení rodiče,

dnes Vám byl odeslán email s následujícími informacemi ohledně 1. 9. 2020. Pro jistotu vkládáme ještě sem.

 • Tento den bude v prostorách ZŠ probíhat celodenní natáčení České televize. Základní škola nás (Vás) prosí o spolupráci v tom, abychom se jim do natáčecího prostoru nepletli. Vstup do budovy ZŠ a MŠ bude z těchto důvodů povolen pouze bočním vchodem. Projdete brankou v oplocení a do budovy ZŠ a MŠ vstoupíte vchodem přímo před Vámi (při příchodu před budovou školy a u vstupních dveří Vás bude instruovat pracovník MŠ kudy jít). Toto opatření platí pouze 1. 9. 2020, další dny už bude vstup do školky jako obvykle přes hlavní vchod. Děkujeme Vám za vstřícnost a toleranci, pro natáčení je opravdu nezbytné toto opatření dodržet.
 • Při vstupu do budovy Vás důrazně žádáme o použití dezinfekce na ruce.
 • Z důvodů zvýšených hygienických opatření Vás prosíme o vstup do prostor MŠs nasazenou rouškou.
 • Před dveřmi do prostor MŠ ve třetím podlaží na Vás bude čekat p. hospodářka, která Vám předá informace ke stravování a platbám.
 • Z důvodů zvýšených hygienických opatření bude rodičům povolen vstup do tříd pouze výjimečně.
 • Třídní schůzky1. 9. 2020 jsou zrušeny (měly se konat na zahradě). Budou přesunuty na úterý 8. 9. 2020, snad nám počasí bude přát. Samozřejmě, pokud budete potřebovat informace, rádi Vám je poskytneme na tel.: 702 159 323 nebo u paní učitelek.

Zítřejší den bude pro všechny náročný, mějte s námi, prosíme, trpělivost.

Těšíme se na Vás.

Kolektiv MŠ Sluníčko

DŮLEŽITÉ – NOVÉ AKTUALITY!!!

Třídní schůzky – z důvodu Covidu a nepříznivé předpovědi počasí na den 1. 9. 2020 jsou třídní schůzky zrušeny (měly se konat na zahradě). Budou přesunuty na úterý 8. 9. 2020, snad nám počasí bude přát. Samozřejmě, pokud budete potřebovat informace, rádi Vám je poskytneme na tel.: 702 159 323 nebo u paní učitelek.

Příchod do MŠ – v úterý 1. 9. 2020 bude v prostorách Základní školy probíhat celodenní natáčení České televize. Základní škola nás (Vás) prosí o spolupráci v tom, abychom se jim do natáčecího prostoru nepletli. Vstup do budovy MŠ bude z těchto důvodů povolen pouze bočním vchodem. Projdete brankou v oplocení a do budovy MŠ vstoupíte vchodem přímo před Vámi (při příchodu před budovu školy Vás bude instruovat pracovník ZŠ kudy jít). Toto opatření platí pouze 1. 9. 2020, další dny už bude vstup do školky jako obvykle přes hlavní vchod. Děkujeme Vám za vstřícnost a toleranci, pro natáčení je opravdu nezbytné toto opatření dodržet.

NAŠE MŠ

Mateřská škola s názvem „Sluníčko“ se nachází v klidném, pěkném prostředí městské části Újezd nad Lesy a je součástí Základní školy v Polesné ulici. Celé třetí podlaží patří mateřské škole se čtyřmi třídami: Kuřátka, Berušky, Rybičky, Dráčci. Jednotlivé třídy jsou prostorné a světlé, každá třída má vlastní sociální zařízení.  V přízemí jsou k dispozici dvě šatny. K tělovýchovným aktivitám využíváme tělocvičnu základní školy. Stravování je zajišťováno dovozem obědů z Masarykovy základní školy pracovnicí ze školní jídelny, svačiny se připravují v MŠ v přípravné kuchyňce.

Provoz MŠ je od 7:00 hod. – 17:30 hod. Zdravý rozvoj dětí se snažíme podporovat zdravým jídlem, důsledně dodržovaným pitným režimem, pravidelným cvičením, pohybovými aktivitami a plaveckou výukou. Celý den probíhají ve třídách nejrůznější aktivity, které rozvíjejí děti v oblasti pohybové, jazykové, hudební, výtvarné, a rozumové. MŠ je obklopena rozlehlou zahradou, náležitě vybavenou herními prvky. Hraní a učení probíhá převážně v homogenní skupinách.

Filosofií naší MŠ Sluníčko je především podpora osobnosti dítěte a respektování všech jeho potřeb. Uvědomujeme si, že každé dítě vychází ze svého specifického prostředí, které je často velmi odlišné, a proto je potřeba ke každému přistupovat velmi individuálně. Snažíme se dětem poskytovat pocit bezpečí a jistoty, které jsou pro něj v tomto období důležité. Nepodporujeme soutěživost, snažíme se o to, aby pochopily, že není potřebné dorazit do cíle za každou cenu jako první. Dítě se stává silným, má-li v sobě zdroj jistoty a důvěry ve vlastní možnosti. Každé dítě má právo na to, aby jeho role v kolektivu byla respektována a bylo přijímáno jako rovnocenný partner, který má mezi ostatními své místo.

V naší MŠ pamatujeme především na tyto zásady:

 • V prvních letech života se vytvářejí základní struktury osobnosti.
 • Děti jsou bytostmi s vlastní povahou, temperamentem, potřebami, přáními, změnami nálady.
 • Napodobují chování dospělých, chováme se k nim tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám.
 • Důležitá je trpělivost, ale také umění říkat „ne“, tímto způsobem děti pochopí, že se je snažíme chránit před jejich omyly.
 • Naslouchání je jednou z důležitých součástí při výchově, stejně jako důslednost a dodržování slova.
 • Každý má právo dělat chyby, učíme se vzájemně omlouvat, uděláme-li chybu.
 • Každé dítě je jedinečné, každému je potřeba znovu pomáhat začít, pokud se mu nedaří.
 • Pokořené dítě se ničemu nenaučí, kritika není na místě, chybami se všichni učíme a není potřeba je zdůrazňovat, nestavíme na slabosti, ale na síle.
 • Láska ke knihám je důležitá, je důležité dětem ukazovat potěšení z četby, podporujeme čtení a vyprávění, fantazie je důležitá v životě každého z nás.

Dítě v MŠ potřebuje:

Dítě v MŠ potřebuje:

 • Bačkory, zdravotní sandále (nikoli pantofle či crocsy)
 • pohodlné oblečení do třídy
 • náhradní oblečení (jedno do šatny, jedno do třídy)
 • sportovní oblečení na pobyt venku
 • pyžamo (do MŠ se přináší v pondělí a v pátek odnáší domů)
 • pláštěnku, holínky
 • baťůžek, plastová lahvička na pití
 • 2 ks roušek, prosíme v igelitovém sáčku

 

Všechny věci dětem, prosím, podepisujte, aby nedocházelo ke zbytečným záměnám, děti věci většinou nepoznávají.

 

Vážení rodiče a naše milé děti!

Začátek školního roku se blíží a v úterý 1. 9. 2020 se na VÁS moc těšíme.

Zde je několik důležitých informací před zahájením:

 • Nástup do MŠ 1. 9. 2020, příchod od 7:00 do 8:15 hod.
 • Otevírací doba MŠ 7:00 – 17:30 hod.
 • Rodičovská schůzka 1. 9. 2020 od 18:00 hod. (prosíme bez dětí)

Prosím, sledujte nadále webové stránky, kde budou postupně přidávány další informace.

S dotazy se na nás obraťte na tel: +420 702 159 323

Vaše MŠ Sluníčko